Integritetspolicy

Ansvarig part enligt dataskyddslagar, särskilt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är uppliv, c / o Benjamin Schubert, Schellenstr. 21, 8708, Switzerland, e-post: benjamin@uppliv.com

Dina rättigheter som registrerad

Du kan när som helst utöva följande rättigheter med kontaktuppgifter för vår dataskyddsombud:
Om du har gett oss samtycke kan du när som helst dra tillbaka det, vilket kommer att gälla i framtiden.
Du kan när som helst kontakta en tillsynsmyndighet med ett klagomål, t.ex. tillsynsmyndigheten i ditt hem eller den myndighet som övervakar oss som ansvarig part.
Du hittar en lista med tillsynsmyndigheter (för det icke-offentliga området) med deras respektive adresser på: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Samla allmän information under ett besök på vår webbplats

Typ och syfte med behandlingen

När du öppnar vår webbplats - dvs. om du inte registrerar eller skickar information - samlas information av allmän natur automatiskt in. Denna information (serverloggfiler) innehåller typen av webbläsare, operativsystemet som används, domännamnet för din Internetleverantör, din IP-adress och liknande.
Den behandlas särskilt för följande ändamål:
Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om din person. Denna typ av information kommer att analyseras statistiskt av oss om det behövs för att optimera vår webbplats och dess underliggande teknik.

Rättslig grund

Bearbetningen sker enligt art. 6 Para. 1 (f) GDPR, baserat på vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Mottagare

Mottagare av data kan vara tekniska tjänsteleverantörer som arbetar med drift och underhåll av vår webbplats som processor.

Lagringsperiod

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs av anledningen till att de samlades in. Detta är i allmänhet fallet, efter att respektive session har avslutats, för data som används för att göra webbplatsen tillgänglig.

Obligatorisk eller obligatorisk tillhandahållande

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter är varken rättsligt eller avtalsmässigt obligatoriskt. Utan IP-adressen garanteras dock inte tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessutom kan enskilda tjänster vara otillgängliga eller begränsade. Av denna anledning utesluts en invändning.

Cookies

Typ och syfte med behandlingen

Liksom många andra webbplatser använder vi så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats.
Med cookies får vi viss information såsom IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem som används.
Cookies kan inte användas för att starta program eller för att överföra virus till en dator. Baserat på informationen i cookies kan vi underlätta din navigering på vår webbplats och visa våra webbsidor ordentligt för dig.
De uppgifter som samlas in av oss kommer inte att delas med tredje part under några omständigheter och inte heller skapas en länk till personuppgifter utan ditt samtycke.
Naturligtvis kan du se vår webbplats utan cookies. Webbläsaren konfigureras regelbundet för att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst inaktivera användningen av cookies via dina webbläsarinställningar. Använd din webbläsares hjälpfunktion för att lära dig hur du ändrar dessa inställningar och kom ihåg att enskilda funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har inaktiverat användningen av cookies.

Lagringsperiod och använda cookies

Om du tillåter oss att använda cookies via dina webbläsarinställningar eller samtycke kan följande cookies användas på våra webbsidor:
- session cookie (lagrad under hela sessionen)
- kundvagnens id, används för att hämta innehållet från kundvagnen (lagras i 31 dagar)
- antal kundvagnar, används för att visa mängden varor i kundvagnen (lagrad i 31 dagar)
- samtycke, används för att identifiera om kunden har gett sitt obligatoriska godkännande för att lagra grundläggande cookies
- spårning, används för att identifiera om kunden har gett sitt valfria godkännande för att lagra de sidor han besöker för spårningsändamål
I följande avsnitt ger vi dig information om hur dessa cookies (även) kan hänföras till personuppgifter.
I webbläsarinställningarna kan du ta bort enskilda cookies eller hela uppsättningen cookies. Du hittar också information och instruktioner om hur du tar bort dessa cookies eller förhindrar att de sparas i förväg. Följande länkar innehåller den information du behöver för respektive webbläsarleverantörer:

Registrering på vår webbplats

Typ och syfte med behandlingen

Med registreringen för att använda våra personliga tjänster samlas vissa personuppgifter som namn, adress, kontakt- och kommunikationsinformation (t.ex. telefonnummer och e-postadress). Om du är registrerad hos oss kan du komma åt innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att när som helst ändra eller ta bort de uppgifter som matats in under registreringen. När som helst kommer vi också att ge dig information om de personuppgifter om dig som vi har sparat.

Rättslig grund

Uppgifterna som registrerats under registreringen behandlas på grundval av användarens samtycke (artikel 6 paragraf 1 a GDPR).
Om registreringen uppfyller skyldigheterna för ett kontrakt, vars avtalspart är registrerad, eller tjänar till att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för databehandlingen Art. 6 Para. 1 b GDPR.

Mottagare

Mottagare av data kan vara tekniska tjänsteleverantörer som arbetar med drift och underhåll av vår webbplats som processor.

Lagringsperiod

Data behandlas endast i detta sammanhang förutsatt att motsvarande samtycke har givits. Uppgifterna kommer att raderas därefter, förutsatt att inga lagstadgade lagringsskyldigheter förbjuder radering. För att kontakta oss i detta avseende, använd kontaktinformationen i slutet av denna sekretesspolicy.

Obligatorisk eller obligatorisk tillhandahållande

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, enbart baserat på ditt samtycke. Utan tillhandahållande av dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vårt innehåll och våra tjänster.

Tillhandahållande av avgiftsbaserade tjänster

Typ och syfte med behandlingen

För tillhandahållande av avgiftsbaserade tjänster kommer vi att begära ytterligare data, t.ex. betalningsinformation för att slutföra din beställning.

Rättslig grund

Den databehandling som krävs för att slutföra kontraktet baseras på art. 6 Para. 1 b GDPR.

Mottagare

Mottagarna av data kan vara processorer.

Lagringsperiod

Vi lagrar dessa data i våra system tills den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut. I grund och botten är detta 6 eller 10 år för allmänt vedertagna redovisningsprinciper och lagstadgade skattekrav.

Obligatorisk eller obligatorisk tillhandahållande

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Utan tillhandahållande av dina personuppgifter kan vi inte ge dig tillgång till vårt innehåll och våra tjänster.

Kontaktformulär

Typ och syfte med behandlingen

De data du anger används för individuell kommunikation med dig. En giltig e-postadress och ditt namn krävs för denna kommunikation, som tjänar till att organisera din förfrågan och respektive efterföljande svar. Att tillhandahålla ytterligare information är valfritt.

Rättslig grund

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6 paragraf 1 f GDPR).
Genom att tillhandahålla kontaktformuläret är vårt mål att underlätta ett okomplicerat sätt för dig att kontakta oss. Informationen du anger kommer att användas för att behandla förfrågan och sparas för eventuella uppföljningsfrågor.
Om du kontaktar oss för att begära ett erbjudande kommer behandlingen av informationen i kontaktformuläret att ske för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal (artikel 6 paragraf 1 GDPR).

Mottagare

Mottagarna av data kan vara processorer.

Lagringsperiod

Uppgifterna kommer att raderas senast sex månader efter behandlingen av förfrågan.
Förutsatt att vi tecknar avtal tillsammans kommer vi att använda de lagstadgade lagringsperioderna i den tyska handelslagen (Handelsgesetzbuch) och radera dina uppgifter enligt respektive angivna tidsfrister.

Obligatorisk eller obligatorisk tillhandahållande

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan dock bara behandla din förfrågan om du ger oss ditt namn, e-postadress och anledningen till din förfrågan.

Använda Google Maps

Typ och syfte med behandlingen

Vi använder Google Maps på den här webbplatsen. Google Maps drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hädanefter ”Google”). Detta gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen, så att du enkelt kan använda kartfunktionen.
Du hittar ytterligare information om Googles databehandling på Googles sekretesspolicy sida , där du också kan ändra dina personliga sekretessinställningar i dataskyddscentret.
Klicka här för detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina egna data relaterade till Google produkter.

Rättslig grund

Ditt samtycke är den rättsliga grunden för integrationen av Google Maps och tillhörande dataöverföring till Google (artikel 6 paragraf 1 (a) GDPR).

Mottagare

Genom att besöka webbplatsen får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Detta inträffar oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer din data att tilldelas ditt konto direkt.
Om du inte vill ha den här uppgiften i din Google-profil måste du logga ut från Google innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användningsprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller skräddarsydd design av sin webbplats. En sådan analys sker särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot bildandet av dessa användarprofiler, men du måste skicka denna invändning till Google.

Lagringsperiod:

Vi samlar inte in några personuppgifter via integrationen av Google Maps.

Överföringar från tredje land

Google behandlar dina uppgifter i USA och omfattas av standardavtalsklausulerna: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international -dimension-data-protection / standard-contractual-clauses-scc_en .

Återkallande av samtycke

Om du inte vill att Google ska samla in, bearbeta eller använda information om dig via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I det här fallet kan du inte eller endast delvis använda vår webbplats.

Obligatorisk eller obligatorisk tillhandahållande

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt, enbart baserat på ditt samtycke. Om du förhindrar åtkomst kan detta leda till funktionsbegränsningar på webbplatsen.

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina data under överföring använder vi toppmoderna krypteringsmetoder (t.ex. SSL) via HTTPS.

Utnämnda processorer

Följande organisationer, företag eller personer har fått i uppdrag att behandla data av operatören av denna webbplats:

Revidering av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy så att den alltid följer gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, t.ex. när nya tjänster införs. Ditt nästa besök omfattas av den nya sekretesspolicyn.

Frågor till dataskyddsombudet

Om du har några frågor om dataskydd, skicka ett e-postmeddelande eller kontakta den person som är ansvarig för dataskydd i vår organisation:
benjamin@uppliv.com