allmänna villkor

Tack för att du använder uppliv. uppliv tillhandahålls av uppliv AB, c / o Impact Hub, Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm, Sweden, e-post: benjamin@uppliv.com.
Användning av uppliv kräver att du godkänner dessa villkor. Läs dem noga.
uppliv kan användas av dig för att söka efter, hitta och reservera en lokal tjänst (ett "Erbjudande") som erbjuds av en lokal aktivitetsleverantör (en "Aktivitetsleverantör"). Ett erbjudande om aktivitetsleverantörer kan erbjudas av aktivitetsleverantören eller av tredje part (t.ex. researrangörer). Aktivitetsleverantörer och tredje parter benämns var och en som "tjänsteleverantörer". Tjänsteleverantörer är inte part i detta avtal och är inte vikariat för upplivs tillhandahållande av tjänsten.
Garanti och ansvarsfriskrivning. Vi tillhandahåller våra tjänster på ett kommersiellt rimligt sätt och hoppas att du tycker om att använda dem. Våra tjänster är dock begränsade.
uppliv är inte inblandat i tillhandahållandet av erbjudandet för aktivitetsleverantörer och kan därför utan rätt kunskap inte garantera: (A) tillförlitligheten eller prestandan hos någon tjänsteleverantör; (B) säkerheten, kvaliteten, noggrannheten, tillförlitligheten, omfattningen eller lagenligheten av ett erbjudande om aktivitetsleverantörer; eller (C) sanningen eller noggrannheten i någon beskrivning av ett erbjudande om aktivitetsleverantör eller annan information som visas, sprids eller erbjuds av någon tjänsteleverantör genom tjänsten.
Verifiering av information om aktivitetsleverantörer. uppliv har ingen skyldighet att verifiera information som tillhandahålls av aktivitetsleverantörer och garanterar inte att sådan information är korrekt. Det är ditt ansvar att verifiera identitet, kvalifikationer och status för aktivitetsleverantören.
Åldersbegränsningar. För att kunna använda tjänsten måste du kunna ingå ett juridiskt bindande avtal. Du får inte använda Tjänsten om du är en person som lagligen hindras från att använda Tjänsten enligt lagarna i det land där du bor eller från vilken du går åt Tjänsten.
Villkor för erbjudanden från aktivitetsleverantörer. Förutom Villkoren är varje Aktivitetsleverantörs erbjudande också föremål för ytterligare villkor och villkor som kan inkluderas när du reserverar Aktivitetsleverantörserbjudandet. Tjänsteleverantören kan också införa sina egna villkor. Din bokning eller användning av ett aktivitetsleverantörserbjudande kräver godkännande av villkoren och godkännande av de ytterligare villkoren för aktivitetsleverantören och / eller planeraren (tillsammans kallas "villkor för erbjudande om aktivitetsleverantörer").
Att köpa ett erbjudande om aktivitetsleverantörer. Om du reserverar ett erbjudande om aktivitetsleverantör godkänner du, i enlighet med villkoren för aktivitetsleverantörserbjudande, att köpa det aktivitetsleverantörs erbjudandet från aktivitetsleverantören. Läs därför beskrivningen av erbjudandet för aktivitetsleverantörer noga innan du gör en bokning. I beskrivningen av sitt aktivitetsleverantörs erbjudande kan en tjänsteleverantör också kommunicera omboknings- och avbokningsregler som begränsar din möjlighet att skjuta upp eller avbryta erbjudandet om aktivitetsleverantör utan påföljd.
Erbjudanden för aktivitetsleverantörer tillhandahålls av deltagande aktivitetsleverantörer och tredje parter. uppliv erbjuder eller säljer inte dessa Aktivitetsleverantörserbjudanden. Aktivitetsleverantören är ensam ansvarig för villkoren för Aktivitetsleverantörserbjudanden och för tillhandahållandet av alla Aktivitetsleverantörserbjudanden som bokas via Tjänsten.
Betalning ska göras till tjänsteleverantören i enlighet med erbjudandet om aktivitetsleverantör. uppliv är inte inblandad i betalningshanteringen.
Tjänsteleverantörens ansvar. uppliv är inte part i avtalet mellan dig och tjänsteleverantören. Du har därför inte rätt att involvera uppliv i tvister eller andra tvister som uppstår på grund av eller relaterade till någon bokning eller överenskommelse med någon tjänsteleverantör eller annan tredje part i samband med tjänsten.